Naš.angažma

Ker smo soodgovorni za naš življenjski prostor, sodelujemo in oblikujemo javno življenje.
Naši sodelavci in sodelavke se angažirajo pri društvih in konkretno podpiramo sponzorstvo ter tako dajemo na voljo tudi delovni čas in prostore.